Course outline

Ming Chuan University 
 
Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan 
Telephone: +886 2 2882-4564#2321
Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Telephone: +886 3 350-7001
Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564#8039
Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
Telephone: +886 355-233